ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Všechna práva na průmyslové a duševní vlastnictví webové stránky www.borges.es (www.borges1896.com) a její obsah (texty, obrázky, zvukové záznamy, audio, video, návrhy, výtvory, software atd.) Jsou vlastnictvím společnosti BORGES S.A. nebo třetích stran. Uživatel si může kdykoliv pro své výhradní osobní použití zobrazit veškerý obsah, vytisknout ho, zkopírovat a uložit na svůj pevný disk nebo na jakékoli jiné fyzické médium. Jakékoliv použití informací z webové stránky, včetně propagace, distribuce, jakož i jejich modifikací, úprav a dekompilací v jakékoliv formě je zakázáno.
Uživatel se zavazuje, že obsah a služby zveřejněné společností Borges na webových stránkách bude využívat náležitě a nebude je používat k páchání nezákonných činů, které jsou v rozporu s dobrou vůlí nebo zákonem; nebude způsobovat systémové škody společnosti Borges, jejím dodavatelům nebo třetím stranám; a nebude zavádět nebo šířit viry v počítačové síti ani v jiných systémech, které by mohly způsobit škody.
Borges si vyhrazuje právo provádět úpravy na své webové stránce bez předchozího upozornění, přičemž může měnit, odstraňovat nebo přidávat obsah a služby, které poskytuje, jakož i způsob, kterým se budou zobrazovat nebo umisťovat.
Společnost Borges bude stíhat všechny porušení výše uvedených podmínek, jakož i jakékoliv jiné nesprávné používání obsahu zveřejněného na její webové stránce.
Společnost Borges povoluje citace jejího obsahu na jiných webových stránkách, pokud existují hypertextové odkazy na některou z jejích webových stránek.
Pokud jde o služby, které jsou uživatelům k dispozici prostřednictvím registrace a přihlášení, všechny informace se podle platných právních předpisů uchovávají v nejpřísnější důvěrnosti. Společnost Borges dodržuje tento zákon o ochraně osobních údajů svých odběratelů a zachovává je v nejpřísnější důvěrnosti v souladu se Španělským organickým zákonem 15/99 ze dne 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů (dále jen “LOPD”).
Uživatelé zaregistrovaní na webových stránkách Borges jsou oprávněni uplatnit své právo na přístup k údajům, opravu a zrušení i odvolat svůj souhlas s přiřazením svých údajů za podmínek stanovených v LOPD a dalších pravidlech, která se týkají ochrany osobních údajů.
Politika ochrany osobních údajů a záznam činností
V souladu s Evropským nařízením o ochraně osobních údajů 679/2016 vás informujeme, že údaje se stanou součástí souboru, za který odpovídá společnost, která vlastní web, aby mohla spravovat vaše návštěvy a / nebo záznam činnosti. Vaše údaje budou uchovávány během správy záznamů činnosti a mohou se posouvat mezi společnostmi skupiny Borges International Group v případě převodu aktiv (viz seznam na www.borgesinternationalgroup.es). Společnost UNIVER iuris S.L. (www.uneon.es) je pověřena ochranou osobních údajů. Uživatel má právo na přístup, omezení, přenosnost, námitky na Španělský úřad pro ochranu údajů, vymazání nebo zapomenutí, opravu, zrušení. Výhrady proti zpracování údajů lze podat prostřednictvím e-mailu lopd@borges.es nebo na adrese Calle Flix nº29 43205 Reus (Tarragona). Odpovíme na každou žádost.
V souladu s evropským nařízením poskytujeme informace o rejstříku aktivit.

Tabulka záznamů aktivit

Odpovědný za spis a zpracování

Borges International Group, S.L.
Sídlo: Calle Flix 29, 43205 Reus
DIČ: B43214139
e-mail: lopd@borges-big.com
Telefonický kontakt: +34 977 30 90 00

Pověřen za zpracování

UNIVER IURIS S.L.
Moll de la Marina nº6 Puerto Olímpico Barcelona
DIČ: B63044010
consultes@uneon.es

Činnost a účel zpracování Zpracovávají se údaje: ze životopisů za účelem obsazení pracovních míst, pracovníků pro řízení práce, spotřebitelů pro řízení klubu a propagačních akcí, z videozáznamů monitorujících bezpečnost, zákazníků a dodavatelů pro daňové správy a kontakty.

Login required

or with your email address

There has ben an error please try again later