ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI

Všetky práva na priemyselné a duševné vlastníctvo webovej stránky www.borges.es (www.borges1896.com) a jej obsah (texty, obrázky, zvukové záznamy, audio, video, návrhy, výtvory, softvér atď.) sú vlastníctvom spoločnosti BORGES S.A. alebo tretích strán. Používateľ si môže kedykoľvek pre svoje výhradné osobné použitie zobraziť všetok obsah, vytlačiť ho, skopírovať a uložiť na svoj pevný disk alebo na akékoľvek iné fyzické médium. Akékoľvek použitie informácií z webovej stránky, vrátane propagácie, distribúcie, ako aj ich modifikácií, úprav a dekompilácií v akejkoľvek forme je zakázané.

Používateľ sa zaväzuje, že obsah a služby zverejnené spoločnosťou Borges na webových stránkach bude využívať náležite a nebude ich používať na páchanie nezákonných činov, ktoré sú v rozpore s dobrou vôľou alebo zákonnom; nebude spôsobovať systémové škody spoločnosti Borges, jej dodávateľom alebo tretím stranám; a nebude zavádzať alebo šíriť vírusy v počítačovej sieti ani v iných systémoch, ktoré by mohli spôsobiť škody.

Borges si vyhradzuje právo vykonávať úpravy na svojej webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia, pričom môže meniť, odstraňovať alebo pridávať obsah a služby, ktoré poskytuje, ako aj spôsob, ktorým sa budú zobrazovať alebo umiestňovať.

Spoločnosť Borges bude súdne stíhať všetky porušenia vyššie uvedených podmienok, ako aj akékoľvek iné nesprávne používanie obsahu zverejneného na jej webovej stránke.

Spoločnosť Borges povoľuje citovanie jej obsahu na iných webových stránkach, ak existujú hypertextové odkazy na niektorú z jeho webových stránok.

Pokiaľ ide o služby, ktoré sú požívateľom sú k dispozícii prostredníctvom registrácie a prihlásenia, všetky informácie sa podľa platných právnych predpisov uchovávajú v najprísnejšej dôvernosti. Spoločnosť Borges dodržiava tento zákon o ochrane osobných údajov svojich odberateľov a zachováva ich v najprísnejšej dôvernosti v súlade so Španielskym organickým zákonom 15/99 z 13. decembra 1999 o ochrane osobných údajov (ďalej len „LOPD“).

Používatelia zaregistrovaní na webových stránkach Borges sú oprávnení uplatniť svoje právo na prístup k údajom, opravu a zrušenie ako aj odvolať svoj súhlas s priradením svojich údajov za podmienok stanovených v LOPD a ďalších pravidlách, ktorými sa týkajú ochrany osobných údajov.

Politika ochrany osobných údajov a záznam činností

V súlade s Európskym nariadením o ochrane osobných údajov 679/2016 vás informujeme, že údaje sa stanú súčasťou súboru, za ktorý zodpovedá spoločnosť, ktorá vlastní web, aby mohla spravovať vaše návštevy a/alebo záznam činnosti. Vaše údaje sa budú uchovávať počas spravovania záznamov činnosti a môžu sa posúvať medzi spoločnosťami skupiny Borges International Group v prípade prevodu aktív (Pozri zoznam na www.borgesinternationalgroup.es). Spoločnosť UNIVER IURIS S.L. (www.uneon.es) je poverená ochranou osobných údajov. Používateľ má právo na prístup, obmedzenie, prenosnosť, námietky na Španielsky úrad pre ochranu údajov, vymazanie alebo zabudnutie, opravu, zrušenie. Výhrady voči spracovaniu údajov môžete podať prostredníctvom e-mailu lopd@borges.es alebo na adresu Calle Flix nº29 43205 Reus (Tarragona). Odpovieme na každú žiadosť.

V súlade s európskym nariadením poskytujeme informácie o registri aktivít

Tabuľka záznamov aktivít

Zodpovedný za spis a spracovanie

Borges International Group, S.L.
Sídlo: Calle Flix 29, 43205 Reus
DIČ: B43214139
e-mail: lopd@borges-big.com
Telefonický kontakt: +34 977 30 90 00

Poverený za spracovanie

UNIVER IURIS S.L.
Moll de la Marina nº6 Puerto Olímpico Barcelona

DIČ: B63044010
consultes@uneon.es

Činnosť a účel spracovávania

Spracovávajú sa údaje: zo životopisov za účelom obsadenia pracovných miest, pracovníkov na riadenie práce, spotrebiteľov pre riadenie klubu a propagačných akcií, videozáznamov monitorujúce bezpečnosť, zákazníkov a dodávateľov pre daňové správy a kontakty.

Kategória Životopisy: Identifikačné údajePracovníci: Identifikačné údaje, bankový účet, vlastná zákonná požiadavka sociálneho zabezpečenia atď.
Klienti, kontakty a dodávatelia: Identifikačné údaje
Videozáznamy: obrazové snímky
Obdobie uchovávania Počas obdobia pracovnej, daňovej a občianskej zodpovednosti
Bezpečnostné opatrenia Z bezpečnostných dôvodov budú zodpovedané iba opodstatnené požiadavky po kontakte s príslušným úradom pre ochranu osobných údajov.

Login required

or with your email address

There has ben an error please try again later