Blog

SPOLOČNOSŤ BORGES PRECHÁDZA NA ZELENÚ ENERGIU

10 júna 2020

Spoločnosť Borges prechádza na zelenú energiu

94% energie, ktorú používa spoločnosť Borges, pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Prechodom na zelenú energiu dokáže ušetriť v atmosfére ročne 8 820 ton CO2.

Spoločnosť Borges týmto prechodom v rámci strategického plánu „Committed by Nature” („Zaviazaní prírode“) podnikla ďalší krok v prospech životného prostredia a udržateľnosti.

Od začiatku roka 2020 pochádza 94% energie vo výrobných centrách Borges po celom svete z obnoviteľných zdrojov. Vďaka ekologickej spotrebe energie bude môcť Borges znížiť emisie CO2 z elektrickej energie, ktorú spotrebuje svojou činnosťou. Výsledkom bude úspora emisií vypúšťanej do ovzdušia o 8 820 ton CO2, čím zníži aj svoju uhlíkovú stopu.

Toto je ďalšia iniciatíva spoločnosti Borges v boji za zodpovednú a efektívnejšiu spotrebu energie. Od augusta 2018 disponuje Borges Agricultural & Industrial Edible Oils normou ISO 50001, ktorej hlavným cieľom je udržiavať a zlepšovať systém riadenia energie. Od roku 1998 vlastní kogeneračnú elektráreň, ktorá umožňuje zníženie emisií plynov vytvorených skleníkový efektom. V poslednom roku elektráreň znížila emisie CO2 na štátnej úrovni o viac ako 5 000 ton. Táto kogeneračná elektráreň sa považuje za jednu z najúčinnejších v krajine. Plyny, ktoré vypúšťa kogeneračný kotol sa používajú na sušenie semien, čím dochádza k zníženiu o 15 000 MWh ročne, čo zodpovedá 4 815 ton CO2.

Spoločnosť Borges bude napredovať v rámci strategického plánu „Zaviazaní prírode“ s cieľom propagovať využívanie obnoviteľnej energie, investovať do strategicky účinnejších zdrojov energie a pracovať na znižovaní environmentálneho dopadu svojej činnosti.

Viac informácií nájdete na: www.comprometidospornaturaleza.com

Related posts

Blog
Tri spôsoby ako využiť tekvicu v jednoduchých receptoch

TRI SPÔSOBY AKO VYUŽIŤ TEKVICU V JEDNODUCHÝCH RECEPTOCH

Blog
Recepty bez lepku, bezgluténové recepty, celiakia recepty

5 RECEPTOV BEZ LEPKU!

Login required

or with your email address

There has ben an error please try again later