Blog

SPOLOČNOSŤ BORGES PRECHÁDZA NA ZELENÚ ENERGIU

10 júna 2020

Spoločnosť Borges prechádza na zelenú energiu

94% energie, ktorú používa spoločnosť Borges, pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Prechodom na zelenú energiu dokáže ušetriť v atmosfére ročne 8 820 ton CO2.

Spoločnosť Borges týmto prechodom v rámci strategického plánu „Committed by Nature” („Zaviazaní prírode“) podnikla ďalší krok v prospech životného prostredia a udržateľnosti.

Od začiatku roka 2020 pochádza 94% energie vo výrobných centrách Borges po celom svete z obnoviteľných zdrojov. Vďaka ekologickej spotrebe energie bude môcť Borges znížiť emisie CO2 z elektrickej energie, ktorú spotrebuje svojou činnosťou. Výsledkom bude úspora emisií vypúšťanej do ovzdušia o 8 820 ton CO2, čím zníži aj svoju uhlíkovú stopu.

Toto je ďalšia iniciatíva spoločnosti Borges v boji za zodpovednú a efektívnejšiu spotrebu energie. Od augusta 2018 disponuje Borges Agricultural & Industrial Edible Oils normou ISO 50001, ktorej hlavným cieľom je udržiavať a zlepšovať systém riadenia energie. Od roku 1998 vlastní kogeneračnú elektráreň, ktorá umožňuje zníženie emisií plynov vytvorených skleníkový efektom. V poslednom roku elektráreň znížila emisie CO2 na štátnej úrovni o viac ako 5 000 ton. Táto kogeneračná elektráreň sa považuje za jednu z najúčinnejších v krajine. Plyny, ktoré vypúšťa kogeneračný kotol sa používajú na sušenie semien, čím dochádza k zníženiu o 15 000 MWh ročne, čo zodpovedá 4 815 ton CO2.

Spoločnosť Borges bude napredovať v rámci strategického plánu „Zaviazaní prírode“ s cieľom propagovať využívanie obnoviteľnej energie, investovať do strategicky účinnejších zdrojov energie a pracovať na znižovaní environmentálneho dopadu svojej činnosti.

Viac informácií nájdete na: www.comprometidospornaturaleza.com

Related posts

Blog
TIPY PRE ZDRAVÉ SRDCE

TIPY PRE ZDRAVÉ SRDCE

Blog

AKO ZAČAŤ VÁŠ DEŇ SPRÁVNE?

Login required

or with your email address

There has ben an error please try again later