Blog

ZAVIAZANÍ ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU: ČISTEJŠIA PREPRAVA, UDRŽATEĽNEJŠIE PLODINY, RECYKLOVATEĽNEJŠIE OBALY

23 júna 2020

Zaviazaní životnému prostrediu: čistejšia preprava

Spoločnosť Borges International Group:

  • Sa zaväzuje zaviesť udržateľnú mobilitu v rámci pravidelnej prepravy prostredníctvom dohôd s dodávateľmi. Do dopravnej flotily zahrnula vozidlá, ktoré jazdia na LPG (skvapalnený ropný plyn) a LNG (skvapalnený zemný plyn).
  • Prechádza na plodiny, ktoré sú založené na trvalo udržateľnom poľnohospodárstve a balí potraviny do viac ako 100 miliónov jednorázových minidóz vyrobených z recyklovateľného materiálu.
  • Je pevne odhodlaná rozvíjať trvalo udržateľné postupy vo všetkých oblastiach svojej činnosti, či už na poľnohospodárskej, priemyselnej alebo obchodnej úrovni.

Udržateľná mobilita

Na komerčnej úrovni zaviedla spoločnosť Borges politiku udržateľnej mobility formalizáciou dohody s dopravnou spoločnosťou Serveto s cieľom zaviesť nákladný automobil, ktorý bude poháňaný LNG na cestu z ropnej továrne z Tárregy do Marseille, ktorá slúži francúzskej dcérskej spoločnosti Borges Tramier. Zavedením plynového kamiónu pre opakujúce sa trasy prispeje spoločnosť Borges International Group k zníženiu emisií oxidov dusíka o 85 % v porovnaní s doteraz používanou dopravou. Nový spôsob prepravy nebude zanechávať stopy po olove a iných ťažkých kovoch, emisie oxidu uhličitého sa znížia o 20 %  a celková spotreba sa zníži až o 10 %. V snahe sprostredkovať záväzok voči životnému prostrediu, spoločnosť Borges umiestnila na nákladné vozidlo nápis  „Commited to the Environment – Sustainable Transport” („Zaviazaní životnému prostrediu – Udržateľná doprava“).

V súlade s touto iniciatívou spoločnosť Borges uzavrela dohodu s „Transports F. Ramos“, že časť prepravy olivového oleja z Andalúzie do zariadení v Tàrrege sa zrealizuje prostredníctvom kontajnerových nádrží pre väčšinu trasy po železničnej trati. Cieľom tohto opatrenia je znížiť emisie CO2 z tejto trasy až o 50 %.

V rámci udržateľnej mobility uviedla medzi svojimi zamestnancami prvé služobné vozidlo Autogas. Týmto vozidlom dokážu znížiť emisie oxidu uhličitého o 96 % oproti naftovým a až o 33 % oproti benzínovým vozidlám. Navyše neobsahuje žiadne komponenty ako sú síra alebo olovo.

Ochrana životného prostredia

Spoločnosť získala certifikát ECOSENSE na začlenenie recyklovaných plastov do výroby viac ako 100 miliónov jednorázových minidóz. Takéto recyklovateľné nádoby sa následne vracajú do výrobného procesu na výrobu nových obalov, čím sa zaručuje obehové hospodárstvo.

V poľnohospodárskej oblasti sa spoločnosť sústredí na využívaní plodín založených na udržateľnom poľnohospodárstve, preto vysadila 904,9 nových udržateľných mandľových sadov. Navyše prijala potrebné opatrenia na postupnú premenu už existujúcich polí v rámci udržateľnosti v poľnohospodárstve. Príkladom toho je vstup do platformy EsAgua, ktorej cieľom je umiestniť španielske spoločnosti ako vzorové v oblasti vodnej stopy a udržateľnosti. Ďalší cieľ je získať certifikát GLOBAL GAP („Good Agricultural Practices“), jedna z medzinárodných noriem, ktorá sa zaoberá správnymi poľnohospodárskymi postupmi a trvalo udržateľným poľnohospodárstvom. Okrem toho spoločnosť Borges venuje ochrane životného prostredia a biodiverzity celkom 96,7 hektárov.

Týmito opatreniami spoločnosť napreduje vo svojom prínose k ochrane životného prostredia a poskytuje udržateľné riešenia, ktoré prispievajú k znižovaniu dopadu jej aktivít na životné prostredie.

Related posts

Blog
Tri spôsoby ako využiť tekvicu v jednoduchých receptoch

TRI SPÔSOBY AKO VYUŽIŤ TEKVICU V JEDNODUCHÝCH RECEPTOCH

Blog
Recepty bez lepku, bezgluténové recepty, celiakia recepty

5 RECEPTOV BEZ LEPKU!

Login required

or with your email address

There has ben an error please try again later